Recente kennisitems

Kennisitem - 17-06-2019
26.06.2019 Wet tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020
# Personeel, Ouderen- en thuiszorg, Werk, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 20-05-2019
06.05.2019 KB wijz. art. 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de art. 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit
# Werk, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 16-05-2019
02.05.2019 KB wijz. art. 71bis, 137 en 138bis van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering
# Werk, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 08-05-2019
28.04.2019 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 van 23.04.2019, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoe
# Personeel, Werk, Bestuur, Werken en ondernemen read.more