Remediëringstrajecten Mystery calls dienstencheques

In 2017 sloot minister van Werk Muyters een actieplan af met de dienstenchequesector ter bestrijding van discriminatie. Samen met vzw Mycadis, de verenigde werkgeverorganisaties binnen de sector waar de VVSG lid van is, was dat de start om discriminatie in de sector actief tegen te gaan. 

De wet van 20 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten en -banen werd gewijzigd. Hiermee werd de aanvaarding van praktijktesten bij de dienstencheque-ondernemingen als erkenningsvoorwaarde opgelegd. De praktijktesten spitsten zich toe op hoe een dienstencheque-onderneming omgaat met discriminerende vragen van gebruikers. Om na te gaan of ondernemingen deze wet naleven, deden we beroep op 'mystery calls'. Via deze methodiek wordt een onderneming telefonisch gecontacteerd en wordt nagegaan of een onderneming al dan niet ingaat op een discriminerend verzoek van een fictieve klant-gebruiker.

In de periode 20 juni 2018 tot 24 september 2018 werden bij 698 bedrijven in totaal 1364 mystery calls uitgevoerd. Dit gebeurde ook bij alle OCMW's met een dienstencheque-afdeling. Er werd een lijst opgesteld van dienstencheque-ondernemingen waarvoor een opvolging of individuele feedback nodig is. Deze ondernemingen worden ondersteund in een remediëringstraject en in het opstellen van een actieplan.

In de week van 1 april 2019 krijgen alle OCMW's met een dienstencheque-afdeling een brief van het Departement WSE hierover. OCMW's die ingegaan zijn op de discriminerende vraag van een klant, zijn verplicht een actieplan op te stellen. Opgelet: dit traject is niet vrijblijvend. Overeenkomstig artikel 2 §2, k van de hierboven vernoemde wet van 20 juli 2001 kan een weigering om dergelijk actieplan op te stellen aanleiding geven tot sancties (in het worst case scenario is dit een verlies van de erkenning).

De betrokken OCMW's krijgen hier wel ondersteuning voor. Deze dienstverlening werd uitbesteed aan het bedrijf 'Knowledge on the Spot'. Zij zullen de betrokken OCMW's in de loop van de maand april 2019 contacteren en met hen in gesprek gaan om te bekijken waar er specifiek binnen het OCMW nood aan is. Zij reiken goede praktijken aan, stellen vormingen voor, stellen een model van actieplan ter beschikking en hebben kennis van acties die lopende zijn binnen de sector.

Meer informatie hierover bij abderrazak.elomari@vvsg.be of fabio.contipelli@vvsg.be.

Dienstencheques 1 jaar geldig

De geldigheidsduur van dienstencheques is sinds 1 maart 2019 verlengd van 8 maand naar 1 jaar.

Cheques die bijna vervallen kunnen nog steeds omgeruild worden voor nieuwe cheques, die dan opnieuw 1 jaar geldig zijn. Opgelet hierbij: de omruiling moet wel aangevraagd worden vooraleer de oude cheques vervallen zijn! De gebruiker moet de geldigheidsdatum van de dienstencheque dus goed in het oog houden. Bij elektrische dienstencheques krijgt hij een melding in de app; bij papieren cheques moet hij dit zelf bewaken.

Onderzoeksrapport IDEA Consult 'Activering van leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring'

Het onderzoeksrapport ‘Activering van leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring’ (IDEA Consult) werd op 7 februari 2019 door het Departement Werk en Sociale Economie vrijgegeven.

Wijzigingen doelgroepverminderen

De bedragen van de doelgroepvermindering voor jongeren en voor oudere werknemers werden op 1 januari 2019 verhoogd.