Opleidingen

14 feb '19
22 jan '19

Recente kennisitems

Filmpjes 1
Kennisitem - 10-04-2019
Filmpjes
# Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 09-04-2019
Thuiszorg
# Ouderen- en thuiszorg, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 15-04-2019
05.04.2019 Omz. met betrekking tot art. 22, par. 1, m) van het KB 11.07.2002 houdende het algemeen reglement betr. het recht op maatschappelijke integratie
# Ouderen- en thuiszorg, Vreemdelingen en diversiteit, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 09-04-2019
29.03.2019 KB wijz. KB 27.04.2018 tot bepaling van de verdeling van de middelen overgedragen aan het Sectoraal Spaarfonds van de federale gezondheidssectoren, ten gunste van zowel de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de pr
# Personeel, Ouderen- en thuiszorg, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more