Missie

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van

 • alle Vlaamse gemeenten (300)
 • alle OCMW’s (300),
 • bijna alle politiezones (110)
 • afvalintercommunales - Interafval (25)
 • intercommunales voor streekontwikkeling (11)
 • andere intercommunale verbanden (22)
 • autonome gemeentebedrijven of AGB's (53)

De VVSG organiseert zich rond drie opdrachten

 • ondersteuning  & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden
 • belangenbehartiging
 • beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie

De vzw Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten wordt gefinancierd door

 • lidgelden (43,9%)
 • subsidies (33,6%)
 • eigen inkomsten (22,5%)

Opdracht

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Als professionele dienstverlenende organisatie biedt de VVSG informatie, advies, vorming en begeleiding aan voor politieke bestuurders en personeelsleden. Zij organiseert kennis- en ervaringsuitwisseling en zal zich verder ontwikkelen tot kennismakelaar van het lokale bestuursniveau.

Als professionele en representatieve belangenbehartiger en onderhandelaar met andere overheden en instellingen organiseert de VVSG de permanente dialoog met de leden, het overleg en het netwerk met andere organisaties op het terrein van het lokale bestuur.

Als maatschappelijke beweging van het lokale bestuur komt de VVSG op voor sterke lokale besturen die optreden als eerstelijnsoverheid in het belang van de lokale gemeenschap. In haar concrete actie en visieontwikkeling gaat de vereniging uit van:

 • het vergroten van de lokale beleidsruimte en bestuurskracht,
 • het verhogen van de kwaliteit van de lokale beleidsvoering,
 • het versterken van de lokale democratie,
 • het streven naar duurzame ontwikkeling op het lokale en mondiale niveau.

Belangenbehartiging

De VVSG is de koepelorganisatie

 • van en voor alle Vlaamse gemeenten en OCMW’s,
 • van de meeste politiezones en
 • van andere lokale samenwerkingsverbanden.

Vanuit een streven naar een sterker en kwaliteitsvoller lokaal bestuur behartigt de VVSG de belangen van al de leden (van de kleine plattelandsgemeenten tot de grote centrumsteden), en dit op vrijwel alle beleidsterreinen die onze leden aanbelangen.

De inspiratie halen we bij onze leden, op het terrein. Deze ideeën proberen wij op een zo’n dienstbaar mogelijke manier te vertalen naar jou en het beleid.

Zo werken de stafmedewerkers nauw samen met gemeente- en OCMW-medewerkers en -mandatarissen in een veertigtal pluralistisch samengestelde VVSG-commissies en -werkgroepen

Daarnaast nemen de VVSG-commissieleden actief deel aan overleg en onderhandelingen met bestuurders, politici, beleidsverantwoordelijken, andere belangenorganisaties, en  externe studiegroepen en commissies opgericht door de centrale overheden.

De VVSG vertegenwoordigt het Vlaams lokale bestuur ook in de

 • Raad voor Europese Gemeenten en Regio’s (REGR), de koepelorganisatie van verenigingen van lokale besturen op Europees niveau
 • De CGLU-UCLG (Cités et Gouvernements Locaux Unis, United Cities and Local Government), de koepelorganisatie van lokale besturen op internationaal niveau

Vraag over de werking van je bestuur of over specifieke beleidsthema’s?

Vraag advies

Contactgegevens

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
tel. 02 211 55 00
info@vvsg.be
BTW BE 0451.857.573

Open van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag tot 16 uur
Telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur

Hoe bereik je Huis Madou? Bekijk hier het multimodaal toegangsplan of kijk op www.huismadou.be

Wie zit er in ons bestuur?

Samenstelling bestuursorganen

Met wie werken we samen?

Onze partners

Van welke organisaties zijn wij lid?

Ontdek het hier

Onze commissies & werkgroepen?

Bekijk het overzicht

Meer info