Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal. 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Opleidingen 

26 apr '19
14 mei '19

Recente kennisitems

Energiearmoede 1
Kennisitem - 17-04-2019
Energiearmoede
# Armoede, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kinderarmoede 2
Kennisitem - 17-04-2019
Kinderarmoede
# Armoede, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 17-04-2019
29.03.2019 Dec. wijz. dec. 20.04.2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties, wat de evaluatie en ondersteuning van sociale-impactobligatieprojecten betreft
# Financiën, Armoede, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 17-04-2019
29.03.2019 Dec. tot oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren
# Personeel, Armoede, Vreemdelingen en diversiteit, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more