Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal

 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Opleidingen 

12 nov '19
04 okt '19

Recente kennisitems

Kennisitem - 07-06-2019
22.05.2019 KB betr. de uitvoering van het sociaal akkoord publieke sector dat op 25.10.2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 22-05-2019
Wat is lokaal sociaal beleid?
# Armoede, Diversiteit, Gezondheidsbeleid, Meerjarenplanning, Regie, Sociaal Huis/GBO, Vermaatschappelijking, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 11-06-2019
Hoe betrek je kwetsbare burgers?
# Armoede, Diversiteit, Sociaal Huis/GBO, Vermaatschappelijking, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 10-05-2019
22.03.2019 MB betr. de regels voor de erkenning en de subsidi√ęring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn read.more