• Dag 1: het verblijfsrecht
  Dit is vaak bepalend voor de rechten van vreemdelingen die aankloppen bij het OCMW. Op een interactieve manier maak je kennis met de verschillende verblijfsstatuten en de belangrijkste verblijfsprocedures zoals verblijfsrecht voor EU-burgers, gezinshereniging en het verzoek om internationale bescherming (voordien de asielprocedure) dat kan leiden tot de toekenning van het vluchtelingenstatuut of van subsidiaire bescherming. Ook de recentste wijzigingen die werden doorgevoerd komen aan bod.
   
 • Dag 2 en 3: de specifieke OCMW-dienstverlening aan vreemdelingen.
  Je leert hoe de bevoegdheidsverdeling tussen OCMW's precies in elkaar zit, wat de RMI-wet en de OCMW-wet bepalen over vreemdelingen en welke kosten de POD Maatschappelijke Integratie terugbetaalt
   
 • Dag 4: de materiële opvang op basis van de opvangwet
  We gaan in op het 'nieuwe' opvangmodel, op het recht op materiële opvang en op de meest recente ontwikkelingen. In de namiddag komen de terugbetaling van medische kosten van vreemdelingen aan bod. We bekijken wie de medische zorg voor vreemdelingen betaalt, welke kosten kunnen gerecupereerd worden en bij wie en aan welke voorwaarden hiervoor moet voldaan zijn. ​

Werkwijze

Uiteenzetting van de regelgeving met een aantal oefeningen en met voldoende ruimte voor interactie en vragen vanuit de eigen OCMW-praktijk.

Doelgroep

De vorming is geschikt voor medewerkers Sociale Dienst of LOI met een eerste ervaring in het werken met vreemdelingen.

​Begeleiding

 • Fabienne Crauwels, VVSG-stafmedewerker vreemdelingenbeleid
 • Ghislinde Ceulemans, stafmedewerker vreemdelingenrecht van het Agentschap Integratie en Inburgering
 • Sebastiano Guzzone, stafmedewerker vreemdelingenrecht van het Agentschap Integratie en Inburgering
 • Anika Waag, stafmedewerker vreemdelingenrecht van het Agentschap Integratie en Inburgering

Waar en wanneer

Telkens van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur

Deelnameprijs

 • € 420 inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes​

Betaling

Je betaalt na ontvangst van factuur.​

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

Info

 • praktisch: Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, gudrun.hellinckx@vvsg.be  tel. 02 211 55 57 ​

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

Opleidingssessies

05 nov '19