De voorbije jaren bogen veel besturen zich over de reorganisatie van hun zorgdiensten. Scenario's als samenwerken, een zorgvereniging of autonoom gemeentebedrijf oprichten, afstoten, privatiseren en stopzetten van de dienstverlening, passeerden daarbij de revue. We vangen signalen op dat met de aanvang van de nieuwe legislatuur dit vraagstuk in veel besturen aan de orde zal zijn.

Reorganisatie van zorgdiensten is geen eenvoudig vraagstuk. Het is een strategische beleidsbeslissing die een doordachte aanpak vergt. Die beslissing bepaalt in welke mate en onder welke voorwaarde onze burgers in de toekomst nog toegang zullen hebben tot zorg. Het is een beslissing waarvan de gevolgen nog voelbaar kunnen zijn binnen twintig en dertig jaar. Eens genomen, is het vaak een beslissing die niet gemakkelijk terug te draaien is.

Enkele van de vragen die aan bod komen in de vorming:

 • De reorganisatie van de zorg is geen doel op zich. Het is een middel om de lokale beleidsdoelstellingen te realiseren. Hoe verhoudt dit vraagstuk zich ten opzichte van de lokale beleidsdoelstellingen?
 • Hoe brengen we de financiële gevolgen van het gekozen scenario in kaart? Is er een goede methode om de financiële gevolgen van de verschillende scenario's tegenover elkaar af te wegen? Hoe maken we een inschatting van de besparingen die een scenario zal meebrengen (of juist niet)? We zoeken hiervoor inspiratie bij technieken die in de economische sector worden gebruikt.
 • Hoe kunnen we de gevolgen die moeilijk in geld uit te drukken zijn, toch meenemen in de besluitvorming? Denken we bijvoorbeeld aan de gevolgen van het nieuwe scenario voor onze burgers, nu en in toekomst? Heeft dit gevolgen voor het aanbod en voor de prijzen die onze burgers betalen?
 • Welke gevolgen heeft dit voor het lokaal bestuur? Kunnen we nog een eigen beleid voeren of worden we meer afhankelijk van de andere spelers binnen het werkveld? Wat betekent onze keuze voor ons personeel en voor de andere diensten binnen ons lokaal bestuur?

De insteek van deze vorming is praktisch. We willen mandatarissen en ambtenaren een hanteerbare methodiek aanreiken om een dergelijk vraagstuk systematisch te benaderen. Het is zo al moeilijk genoeg.

Deze vorming biedt een totaalbeeld van de vragen die aan bod komen, geeft ideeën in verband met de aanpak en wijst op de mogelijke valkuilen. Op het einde van de vorming zou je inzicht moeten hebben in de complexiteit van zo'n beslissing en de manier waarop je die kunt aanpakken.​

We voorzien ook een avondsessie voor raadsleden en mandatarissen op 7 en 21 mei te Gent of 16 mei te Leuven.

Doelgroep

 • mandatarissen en ambtenaren

Begeleiding

 • Dirk Meulemans, VVSG-stafmedewerker management en organisatie
 • Emme Vandeginste, VVSG-stafmedewerker samenwerking thuiszorg​

Deelnameprijs

 • vorming: € 125, inclusief documentatie, lunch en koffiepauzes.
 • avondsessie: € 80, inclusief documenatie en broodjes bij onthaal
 • Deze vorming is exclusief voor VVSG-leden.​

Betaling

 • Je betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

Info

 • inhoudelijk
  Emme Vandeginste, stafmedewerker samenwerking thuiszorg emme.vandeginste@vvsg.be , 02-211 56 70
 • praktisch
  Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, gudrun.hellinckx@vvsg.be​ tel. 02 211 55 57
   

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

Opleidingssessies

21 mei '19