Beginnende woonassistenten zitten met heel wat vragen. Welke wetgeving moet ik volgen? Wat zijn norminterpretaties en waar vind ik die? Waar moet ik aan denken bij de opmaak of de herziening van een interne afsprakennota of een schriftelijke overeenkomst? Welke wettelijke bepaalde taken heeft een woonassistent? ​

Ook over kwaliteit zijn vaak heel wat zaken onduidelijk. Wat vraagt het kwaliteitsdecreet? Wat zijn de SMK's? Hoe pak je een zelfevaluatie concreet aan? Wat doe je met de resultaten? 

 

Wat mag je verwachten?
 

Deze vorming bestaat uit twee dagen. 

Dag 1 :  focussen we op het vinden en begrijpen van relevante regelgeving. We gaan in op de belangrijke documenten die er binnen een GAW bestaan (schriftelijke overeenkomst, interne afsprakennota, samenwerkingsovereenkomsten …) en bekijken ook een aantal procedures (opname, ontslag, crisis-overbruggingszorg, ...). 

​Dag 2 : gaan we dieper in op kwaliteit: wat is wettelijk verplicht? Wat staat er in het kwaliteitsdecreet? Op welke manier kan ik doordacht aan kwaliteit werken? Het themagerichte zelfevaluatiesysteem dat uitgewerkt werd op de regionale ondersteuningspunten voor GAW (en DVC), wordt hier uitgebreid toegelicht. 

De tweede dag wordt samen georganiseerd voor GAW en DVC. Beide dagen kunnen apart gevolgd worden.

 

Waar en wanneer

Brussel : Elan, Vooruitgangstraat 331 te 1030 Brussel

dag 1:  maandag 13 mei 2019 (enkel GAW)
dag 2:  donderdag 16 mei 2019 (GAW en Dagverzorgingscentra samen)


​telkens van 9u30 tot 16u30 (9u onthaal).​

 

Doelgroep

beginnende woonassistenten van een groep assistentiewoningen (GAW)

 

Deelnameprijs

170 euro voor beide dagen (voor 1 dag 90 euro)  euro voor VVSG-leden​ inclusief broodjeslunch en koffiepauzes
Deze cursus is exclusief voor VVSG-leden.

 

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot een week voor startdatum.


 

Info

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.   
                       ​

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

__________

 

 

 

 

Opleidingssessies

13 mei '19