In vele problematieken waarin lokale besturen betrokken zijn, is samenwerken met een veelheid van partners een realiteit. Van klimaat, mobiliteit over zorg tot radicalisering; van veiligheid over lokale infrastructuurprojecten tot armoede.

Samenwerken in netwerken is echter niet simpel. Als verantwoordelijke of gangmaker van netwerken en samenwerkingsverbanden wil je met je netwerk impact. Maar hoe geraak je verder dan intenties uitspreken, protocollen op papier zetten, overladen actieplannen bedenken? Hoe zorg je er voor dat door samenwerking elke betrokkene zijn doelstellingen nog beter kan realiseren? Kortom, hoe slaag je er in om in cocreatie betere projecten, dienstverlening of beleid te realiseren?

In het netwerkatelier verwerf je 'al doende' vakmanschap om een complex samenwerkingsproces met een veelheid aan partners beter aan te voelen en te begeleiden. Je leert hoe je lokale spelers (schepenen, medewerkers, professionals uit organisaties, burgers) productiever laat samenwerken in een netwerkorganisatie zoals bijvoorbeeld de Huizen van het Kind, de eerstelijnszone, vervoersregio’s. Of hoe je adviesraden kan dynamiseren en heroriënteren naar een open forum of netwerk.
In het netwerkatelier leer je interventies of werkvormen ontwerpen zodat je netwerk meer productief en betrokken wordt. Zo slaag je er in doorbraken op het terrein te faciliteren.
Ervaren procesbegeleiders van Levuur stellen hun gereedschapskoffer en hun expertise ter beschikking.

 

Wat mag je verwachten

Uiteraard ga je naar huis met nieuwe instrumenten, inzichten, vaardigheden en attitudes om je eigen samenwerkingsverbanden op een hoger niveau te tillen.

Je maakt:
Een eigen procesontwerp, een netwerkmodel, een stakeholdermapping, de voorbereiding van een dynamisch overleg met bijhorend draaiboek, …

Je krijgt:
Een repertoire aan instrumenten en vaardigheden in samenwerken: hoe eigenaarschap stimuleren, hoe de agenda van het bestuur afstemmen met de agenda's van andere organisaties, hoe vertrouwen opbouwen als begeleider, hoe omgaan met tegenslagen, …

Je ontwikkelt:
Een professionele stijl als netwerkbegeleider, een verbindende, oplossingsgerichte houding en aanpak, …

Je maakt deel uit van:
Een exclusief netwerk van andere netwerkleiders waarop je beroep kan doen en waarbij je stimulansen krijgt om elkaar in de eigen praktijk te ondersteunen.


Waar en wanneer

Antwerpen: Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout

Opstart vrijdag 27 september  van 9 tot 17.30 uur
Vrijdag 18 oktober van 9 tot 17.30 uur
Vrijdag 8 november van 9 tot 17.30 uur
Vrijdag 29 november 2019 van 9 tot 13.00 uur (halve dag)

 

Doelgroep

Voor trekkers en verantwoordelijken van netwerken en samenwerkingsprojecten 


Deelnameprijs

650  euro voor VVSG-leden                       
850euro voor andere overheden 
inclusief broodjeslunch  en koffiepauzes

 

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot een week voor startdatum.
 

Info

Inhoudelijk |
Herman Callens, VVSG-stafmedewerker
herman.callens@vvsg.be,  02 211 55 29​​

Praktisch | 
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61
 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.                           ​

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

__________

Opleidingssessies

27 sep '19