Exclusief voor voorzitters van gemeente- en OCMW-raad

Volzet

Wegens groot succes extra sessie op 19 juni: ook deze is intussen volzet.

Je bent voorzitter van de gemeente- en de OCMW-raad. Dan is deze VVSG-masterclass iets voor jou. Hierin brengen wij raadsvoorzitters voor een eerste maal in de nieuwe bestuursperiode bij elkaar om:

  • handvaten te krijgen om voorzittersvraagstukken op te lossen op maat van de eigen stad of gemeente in confrontatie en overleg met andere raadsvoorzitters;
  • te leren van collega-voorzitters en offline contacten leggen;
  • te kunnen reflecteren met experten en VVSG-medewerkers;
  • input te geven over wat en hoe raadsvoorzitters echt willen leren van en met elkaar;
  • input te geven over wat de VVSG voor de voorzitters kan doen.


Behalve de regelgeving over de bevoegdheden, rechten en plichten van een raadsvoorzitter zijn er uiteraard ook de nodige methodieken en persoonlijke vaardigheden om een raad te leiden. Je bent ondertussen aan de slag of je hebt al enige ervaring als raadsvoorzitter. Je hebt al hard gewerkt, veel geluisterd, bergen werk verzet, massa’s energie verbruikt, maar ook de vragen komen. Wat kan, wat mag. Wat kan beter, wat moét beter. Is mijn gemeenteraad een plek voor dialoog en debat of zetten we de raad buitenspel. Gaan we integer en respectvol om met elkaar en welke rol heb ik daarin. Hoe verhoud ik mij tot het college, op welke wijze werken we samen met de algemeen directeur,…

We vertrekken vanuit jouw verwachtingen, ambities, jouw cases, realisaties, kortom vanuit jouw inbreng. We zorgen dat er experten zijn om te helpen reflecteren. Het is onze ambitie om na deze eerste masterclass, die doorgaat in Brussel, voor een permanente masterclass-werking te zorgen op regionale basis. We verwachten dat deze masterclass input oplevert voor de volgende bijeenkomsten.

We beginnen deze eerste masterclass met een beknopt overzicht van de wettelijke opdrachten van de voorzitter en met bijzondere aandacht voor de nieuwe elementen zoals bv. het dubbelmandaat voorzitter van zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad. We peilen naar de eerste ervaringen als voorzitter. We bekijken de organisatie van de volgende masterclasses: regionale spreiding, regelmaat, timing en de eerstvolgende agenda’s. Hiervoor rekenen we uiteraard op uw inbreng.

Deze eerste sessie van de Masterclass Raadsvoorzitters is gratis en beperkt tot 24 deelnemers.

Begeleiding

  • Marian Verbeek en Pieter Vanderstappen, VVSG-beleidsmedewerkers politieke werking & organisatie
  • Herman Callens, VVSG-medewerker organisatieontwikkeling

Waar en wanneer

Vrijdag 7 juni 2019 van 14 tot 17 uur in Huis Madou - Bischoffsheimlaan 1-8, 1000  Brussel

Deelnemers

We werken met 24 deelnemers.

Deelnameprijs

gratis

Inschrijven

Graag ontvangen wij jouw inschrijving uiterlijk tot één week voor start.

Betaling

Je betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot één week voor startdatum. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

  • Herman Callens, VVSG-stafmedewerker, herman.callens@vvsg.be,  02 211 55 29
  • Marian Verbeek, VVSG-stafmedewerker, marian.verbeek@vvsg, 02 211 55 31 

Info praktisch

  • Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

Opleidingssessies

07 jun '19
19 jun '19