Ook in het werkjaar 2018-2019 organiseren we drie bijeenkomsten van het lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren.
In veel gemeenten zijn diensten als cultuur, jeugd, sport, evenementen,…geclusterd in een dienst vrije tijd die aangestuurd wordt door een vrijetijdscoördinator.
Die diensthoofden vrije tijd kennen lokaal heel wat uitdagingen: dwarsverbanden zoeken en creëren in het aanbod, de infrastructuur en de dienstverlening bijvoorbeeld. Ook het managen van verschillende profielen en de personeelsinzet binnen de eengemaakte diensten is vaak niet evident. En natuurlijk wijzigt ook de invulling van vrije tijd van burgers, of de verwachtingen die zij daarbij hebben naar het lokale bestuur. 
Bij het aanpakken van die en andere (lokale) uitdagingen willen we ondersteuning aanreiken door het aanbieden van een collegagroep of lerend netwerk.
 

 

Wat mag je verwachten?

Tijdens een lerend netwerk delen we vragen, inzichten en oplossingen met collega's. Elk van de  3 bijeenkomsten mixen we op maat een aantal elementen: expertinput, onderlinge kennisdeling, netwerktijd, intervisie.  De meerjarenplanning en de start van de nieuwe legislatuur zullen ruim aandacht krijgen als thema.
Momenteel zijn slechts 2 van de drie data bekend: de eerste en de laatste bijeenkomst van de reeks. De middelste bijeenkomst in de periode februari-maart   2019 willen we immers regionaal laten doorgaan. We communiceren zo snel mogelijk locaties en data.   U schrijft dus in voor 2 bijeenkomsten en wordt later uitgenodigd om in te schrijven voor de bijeenkomst in februari/maart.

 

Begeleiding

Dit is een initiatief van het VVSG team vrije tijd:

 • Hilde Plas, stafmedewerker cultuur en erfgoed
 • Chris Peeters, stafmedewerker jeugd en sport
 • Henk Keygnaert, stafmedewerker welzijn en vrije tijd

Het VVSG team vrijetijdsbeleid begeleidt deze bijeenkomsten maar rekent op een actieve deelname van alle aanwezigen.

 

 

Doelgroep

lokale vrijetijdscoördinatoren, diensthoofden vrije tijd (lokale sport-, jeugd-, en cultuursector)

 

Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt 55 euro, inclusief lunch, dranken en documentatiemateriaal.

 

Info

 • inhoudelijk
  Henk Keygnaert, VVSG-stafmedewerker 
  e-mail: henk.keygnaert@vvsg.be, tel 02 211 55 21

 • praktisch
  Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
  e-mail: cindy.desutter@vvsg.be, tel 02 211 55 60

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

__________

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

__________

 

Opleidingssessies

23 mei '19