Ken je het verschil tussen de minimale en maximale bezetting in kinderopvang? Weet je welke subsidie je krijgt voor een kind dat aan- of afwezig is? Heb jij nog andere vragen over de subsidiëring van kinderopvang van baby's en peuters? Die klaren we tijdens de 'Verdiepingsdag subsidie kinderopvang - groepsopvang' uit. Sinds 2014 en de inwerkingtreding van het decreet kinderopvang van baby's en peuters is er veel veranderd: de middelen zijn nu verbonden met subsidiegroepen, er zijn de verschillende subsidietrappen en de daaraan gekoppelde voorwaarden, enzovoort.

In de vorming gaan we dieper in op de subsidieregeling; naast de relevante theoretische informatie krijg je ook toelichting bij enkele praktische hulpmiddelen. We analyseren onder andere de betaalbrieven die Kind en Gezin aan de organisatoren bezorgt en staan stil bij de belangrijkste aandachtspunten van de subsidieberekening.

Tijdens de vorming laten we eveneens ruimte voor uitwisseling tussen de verschillende deelnemers. 

Deze vorming is een KOmpas en kwam tot stand na een vraag van een collega-verantwoordelijke kinderopvang. Ook een idee voor een vorming? Heb jij ook een hulpvraag die niet in 1-2-3 beantwoord kan worden? Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang vertaalt je vraag naar een KOmpas. We kiezen een methodiek (lezing, intervisie, bezoek enz) die jouw hulpvraag het best kan beantwoorden. Helemaal Kompas dus.  

 

Begeleiding

  • Esther Holleman, VVSG stafmedewerker financiering en dataverzameling kinderopvang

 

Deelnameprijs

  • € 30 (Deze opleiding wordt exclusief voor leden van het Steunpunt Kinderopvang georganiseerd)

 

Info

  • inhoudelijk: Esther Holleman, Stafmedewerker financiering thuiszorg, esther.holleman@vvsg.be, tel. 02 211 56 53
  • praktisch: Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, tel. 02 211 55 60

 

__________

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 29 oktober

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot dinsdag 22 oktober
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

__________

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Opleidingssessies

01 okt '19
05 nov '19