Locatie: Stad Nieuwpoort - Inschrijven tot 22-05-2019

 

Functieomschrijving

Stad Nieuwpoort gaat volop voor de verdere professionalisering van de stadsdiensten en is op zoek naar nieuwe werkkrachten die mee willen bouwen aan een stad in volle verandering en vernieuwing. Ben je geboeid door de werking van een openbaar bestuur, werk je graag mee aan een optimale dienstverlening voor onze bewoners en sta je open om de beleidslijnen van onze kuststad mee uit te denken? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

 

Hoofddoel van de functie

Je voert diverse administratieve en operationele taken uit voor de personeelsdienst en behandelt de dossiers m.b.t. de verschillende personeelsmateries volgens de geldende reglementering om bij te dragen aan een efficiënte en kwaliteitsvolle HR-dienstverlening.

 

Functiebeschrijving

De deskundige personeel staat onder meer in voor volgende opdrachten: 

 • Dossierbeheerder: je analyseert, verwerkt en volgt de dossiers op die worden toevertrouwd met betrekking tot de diverse HR-domeinen (rekrutering en selectie, verloning, evaluatie, vorming, loopbaan, gezondheidstoezicht, ...)om bij te dragen tot een efficiënte en optimale dienstverlening.
 • Gegevensbeheerder: je voert dossiers, documenten of andere voor de dienst relevante informatie in specifieke bestanden/programma’s in en houdt gegevens up-to-date om op een gestructureerde manier informatie, documenten en gegevens ter beschikking te stellen binnen de vooropgestelde reglementaire verplichtingen.
 • Administratief ondersteuner: je stelt administratieve documenten op, verifieert en/of bewerkt deze volgens geldende procedures of voorschriften zodat alle partijen tijdig over de noodzakelijke documenten en informatie beschikken.
 • Praktisch organisator: je voert operationele en/of organisatorische activiteiten uit om bij te dragen tot de praktische organisatie van de activiteiten in de dienst.
 • Contactpersoon: je informeert en/of adviseert alle betrokken partijen en beantwoordt vragen en/of klachten van interne en externe partijen om te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd en betrokken is.
 • Verruimende bepaling: op vraag van de directe leidinggevende of de algemeen directeur ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere gemeentelijke diensten verrichten.

 

Profiel

Algemene toelatingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen): 

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen; 
 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 
 3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;

Algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden: 

 1. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 
 2. In het bezit zijn van ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs in een studierichting met affiniteit in personeelszaken.
  Laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. De kandidaten leveren dit studiebewijs en verklaring af op de uiterste dag gesteld voor het afsluiten van de inschrijvingen. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereisten voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de stad. Indien de studierichting geen affiniteit heeft met personeelszaken, dient u 2 jaar relevante beroepservaring aan te tonen in een vergelijkbare functie. 
 3. Slagen voor een selectieprocedure.

 

Aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3. 

 • Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: € 29.529,36 
 • Rekening houdend met 2 jaar ervaring: € 30.382,80

 

Extralegale voordelen

 • Maaltijdcheques van 6 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt 
 • Gratis hospitalisatieverzekering 
 • Fietsvergoeding van 0,15 EUR per km 
 • Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer 
 • Smartphone  
 • Ruime opleidingsmogelijkheden 
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas 
 • Vakantie: 32 dagen op jaarbasis 
 • Extra verlof bij dienstanciënniteit: 
  > 5 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag; 
  >15 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag;
  > 25 jaar ononderbroken anciënniteit: +2 dagen;
  > 30 jaar ononderbroken anciënniteit:+ 2 dagen.

 

Hoe solliciteren?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op woensdag 22 mei 2019, via onze website jobs.nieuwpoort.be.
Een volledige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).

 

Nog vragen?

Meer inlichtingen kan je opvragen bij Vandenbroucke Sarah, Vandelanotte (sarah.vandenbroucke@vdl.be – 056/42.81.32)