Recente kennisitems

Kennisitem - 15-04-2019
05.04.2019 Omz. met betrekking tot art. 22, par. 1, m) van het KB 11.07.2002 houdende het algemeen reglement betr. het recht op maatschappelijke integratie
# Ouderen- en thuiszorg, Vreemdelingen en diversiteit, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 15-04-2019
05.04.2019 Omz. wijz. omzendbrief van 20.07.2017 betr. de uitvoering van de wet 17.05.2017 tot wijz. Wetboek van Strafvordering om de strijd tegen terrorisme te bevorderen
# Personeel, Vreemdelingen en diversiteit, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid read.more
Kennisitem - 17-04-2019
29.03.2019 Dec. houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31.12.2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betr. het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in Br
# Ouderen- en thuiszorg, Vreemdelingen en diversiteit, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 17-04-2019
29.03.2019 Dec. tot oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren
# Personeel, Armoede, Vreemdelingen en diversiteit, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more