Op 1 april 2014 is het decreet Kinderopvang voor Baby’s en Peuters in werking getreden en werd de regelgeving voor de Buitenschoolse kinderopvang gestroomlijnd. Op het vlak van brandveiligheid werden de eerdere voorwaarden uit 2009 behouden. Echter, de aanvraagprocedure voor organisatoren van kinderopvang werd grondig gewijzigd. De Burgemeester heeft een cruciale rol in het afleveren van de brandveiligheidsattesten A, B en C.

Vanaf 1 april 2014 (huidige regelgeving kinderopvang), wordt een brandweerverslag bezorgd aan de Burgemeester. De Burgemeester evalueert en levert een Brandveiligheidsattest A, B of C af aan de organisator van kinderopvang. De Burgemeester heeft meldingsplicht aan Kind & Gezin als hij een C-attest aflevert aan een bestaand initiatief.

Tot 1 april 2014 (vorige regelgeving kinderopvang vanaf 1/1/2009) werd een brandweerverslag van een locatie voor kinderopvang rechtstreeks overhandigd aan de organisator van kinderopvang. Kind en Gezin beoordeelde dit verslag i.f.v. de toekenning, verlenging, intrekking van een vergunning of erkenning.

Ik wil alle regelgeving raadplegen

Klik hier