Auteur

Gepubliceerd op 24-04-2019

Meer en meer groeit het inzicht dat het verweven van bedrijfslocaties in kernen en in woongebieden sterk kan bijdragen aan een hoger ruimtelijk rendement en een duurzamer maatschappelijk en economisch weefsel. Daarom lanceren de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een nieuwe oproep tot het indienen van sites/cases waar gestreefd wordt naar het behouden of realiseren van verweven tewerkstellingsplekken.

 

Deze oproep ‘Van leegstand naar verweven locaties II’ bouwt voort op een eerdere gelijkaardige oproep in 2018. 15 sites die gekenmerkt worden door leegstand en waarbij een economische herinvulling niet vanzelfsprekend is, komen in aanmerking voor dit project. De geselecteerde besturen kunnen voor het transformatieproces beroep doen op de expertise van externe begeleiders en zij maken ook deel uit van een projectoverstijgend leertraject. Het doel is om tot een daadwerkelijke realisatie van bijkomende verweven werklocaties te komen. Zowel centrumsteden als niet-centrumsteden kunnen voorstellen indienen.

De projecten moeten gerealiseerd worden tussen begin 2020 en 2023. Geïnteresseerde steden en gemeenten kunnen zich kandidaat stellen tot 2 september 2019. Meer info: projectoproep, aanvraagsjabloon of via bart.palmaers@vvsg.be.

 

Tegelijkertijd lanceert VLAIO ook een oproep ‘Verweefcoaching’. Steden en gemeenten kunnen – individueel of gezamenlijk – een subsidieaanvraag indienen voor de aanstelling van een verweefcoach voor het behoud van economische functies in een stedelijke omgeving. Vlaanderen stelt hiervoor 1.080.000€ beschikbaar, het equivalent van min. 6 (voltijdse) tot max. 12 (halftijdse) coaches gedurende drie jaar. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 16 september 2019. Meer info: handleiding, aanvraagformulier of via https://vlaio.be/verweefcoaching.

 

Op woensdagvoormiddag 15 mei (10u-13u) organiseren de initiatiefnemers een informatiesessie in Huis Madou te Brussel, waarbij beide oproepen uitvoerig worden toegelicht. We raden geïnteresseerde steden en gemeenten uitdrukkelijk aan om hieraan deel te nemen. Tot 10 mei kan u een of meerdere deelnemers aanmelden voor deze infosessie via economie@vvsg.be.

 

Bart Palmaers