Recente kennisitems

Kennisitem - 11-06-2019
27.05.2019 Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden
# Milieu en klimaat, SDG's, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 20-05-2019
Goedkeuring van het federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 van het transmissienet voor elektriciteit - Publicatie krachtens art. 13 van het KB 20.12.2007 betr. de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Fossielvrije wijk Muide Meulestede, te Gent 3
Kennisitem - 30-05-2019
Fossielvrije wijk Muide Meulestede, te Gent
# Milieu en klimaat, Natuur & Milieu read.more
Klimaatambitie in Middelfart (Denemarken) 4
Kennisitem - 19-05-2019
Klimaatambitie in Middelfart (Denemarken)
# Milieu en klimaat, Natuur & Milieu read.more