Recente kennisitems

Kennisitem - 19-04-2019
13.04.2019 KB betr. de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 19-04-2019
05.04.2019 BVR wijz. Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft de erkenning van regelluwe zones voor energie
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 17-04-2019
29.03.2019 Dec. wijz. diverse van diverse bepalingen van titel X van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het dec. 23.12.2011 betr. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
# Milieu en klimaat, Bestuur, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 02-04-2019
28.03.2019 MB wijz. MB 30.03.2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiƫle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en houdende vaststelling van sociale maximumprij
# Milieu en klimaat, Ouderen- en thuiszorg, Vreemdelingen en diversiteit, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more