Provider image

Dit besluit voorziet in een subsidie voor de gemeenten voor projecten die gericht zijn op de beveiliging van een schoolomgeving door kleine ingrepen. Het bepaalt de voorwaarden, de uitgaven die in aanmerking voor de subsidie kunnen komen, het bedrag van de subsidie en de modaliteiten van de subsidieaanvraag.