Model deontologische code voor lokale mandatarissen

Het model van deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen het mandaat uitgeoefend kan worden. De belangrijkste bedoeling van de code is niet om inbreuken te bestraffen, maar wel om een veilige omgeving te creĆ«ren waarbinnen de lokale mandatarissen kunnen werken. Het is een algemene leidraad om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden:

  • dienstbaarheid,
  • functionaliteit,
  • onafhankelijkheid,
  • openheid,
  • vertrouwelijkheid, 
  • zorgvuldigheid.

Recente kennisitems

Kennisitem - 27-06-2019
Integriteit is de manier om de democratie te borgen
# Deontologie & integriteit, Bestuur read.more