Elementen van rechtsbescherming

•Formele motiveringsverplichtingen

•Informatieverplichtingen

•Wachttermijn

•Beroepsmogelijkheden